Rūjiena.lv

Projekts “Organizāciju un pilsētu sadarbības veicināšana caur aktīvu līdzdarbošanos” - "Not-Gap"

Rūjienas novada pašvaldība darbojas projektā “Organizāciju un pilsētu sadarbības veicināšana caur aktīvu līdzdarbošanos” (“Networks of Organizations and Towns Growing through Active Participation") (NOT-GAP), Nr: 569715-CITIZ-1-2015-2-IT-CITIZ-NT.ES . Tas ir programmas "Eiropa pilsoņiem" atbalsta aktivitātes 2.2. darbības “Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns) projekts. Projekta vadošais partneris ir Itālijas pašvaldība Castrignano Del Capo. Projekta sadarbības partneri ir no 11 dažādām valstīm –Itālija, Latvija, Bulgārija, Lietuva, Slovēnija, Slovākija, Spānija, Ungārija, Albānija, Maķedonija un Kipra.

Projekta realizācija 2016-2017.

Pateicoties 5 starptautiskiem pasākumiem, projekta sadarbības partneru organizāciju tīkls rosina jaunas pārdomas par Eiropas Savienības izpratni, Eiropas līdzdalības instrumentu pielietošanu (ES vēlēšanas, pilsoņu iniciatīvas, brīvprātīgo darbs, pilsoņu dialogi u.c.) pilsoniskā vidē, organizējot pasākumus, lekcijas un darba grupas. Turklāt apmainoties ar gūto pieredzi starp projekta partneriem.

Rūjienas pašvaldības projekta prezentācija.

Informācija par 6 projekta pasākumu dalībniekiem un tēmām.

Plašāka informācija par projektu mājaslapā: www.notgap.eu