Rūjiena.lv

Projektu konkurss "Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”

Rūjienas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”. Projektus iesniegt aicinātas biedrības, nodibinājumi un fizisku personu neformālas grupas Rūjienas novadā. Konkursā tiks atbalstīti sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā, kas ir svarīga un aktuāla vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Projektu tematika, īstenošanas veids (aktivitātes) un mērķauditorija netiek ierobežota, tomēr prioritāri tiks atbalstīti pasākumi, kas uzlabo publisko labiekārtojumu, aktīvo atpūtu, dabas takas un apzaļumošanu, publiskās ārtelpas grāmatu skapja uzstādīšanu, sporta objektu labiekārtošanu, āra trenažieru uzstādīšanu un sociālo aktivitāšu dažādošanu. Konkursam iesniedz projektu pieteikumus, kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums Rūjienas novadam. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 12. jūnijs, plkst. 15:00.

Papildus informācija pa tālruni 64207850, e-pastu: liga.martinsone@rujiena.lv.

Nolikums
Pielikums Nr.1 - Pieteikums
Pielikums Nr.2 - Grupas saraksts
Pielikums Nr.3 - Līgums
Pielikums Nr.4 - Atskaite
Ieteikumi pieteikuma veidlapas aizpildīšanai