Rūjiena.lv

Projektu konkurss "Iedzīvotāji veido savu vidi 2020”


Rūjienas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Iedzīvotāji veido savu vidi 2020”. Projektus iesniegt aicinātas biedrības, nodibinājumi un fizisku personu neformālas grupas Rūjienas novadā. Konkursā tiek atbalstīti projekti divās aktivitātēs:
  • sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā, kas ir svarīga un aktuāla vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Projektu tematika, īstenošanas veids (aktivitātes) un mērķauditorija netiek ierobežota, tomēr prioritāri tiks atbalstīti pasākumi, kas uzlabo publisko labiekārtojumu, aktīvo atpūtu, dabas takas un apzaļumošanu, sporta objektu labiekārtošanu, āra trenažieru uzstādīšanu un sociālo aktivitāšu dažādošanu.
  • sabiedriski kultūras vai izglītojoši pasākumi, kas tapuši pēc iedzīvotāju vai radošo organizāciju iniciatīvas, kas izglīto sabiedrību un bagātina Rūjienas novada kultūrvidi – koncerti un festivāli; teātra, kino un deju izrādes; izstādes; izglītojošas un inovatīvas ekspozīcijas valsts un vietējas nozīmes kultūrvēstures objektos, publiskajās teritorijās; kultūrmantojuma digitalizācija; radošās darbnīcas; izglītojošas programmas un lekcijas; kultūrvēsturisku izdevumu un grāmatu izdošana; novada (tai skaitā cilvēku, kolektīvu, uzņēmumu) reprezentējošu video filmu uzņemšana; audioierakstu ierakstīšana; gadskārtu svētku un latvisko tradīciju popularizēšanas pasākumi.

Konkursam iesniedz projektu pieteikumus, kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums Rūjienas novadam. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – no 2020. gada 30.marta līdz 2020. gada 30.aprīlim līdz plkst. 15:00.

Papildus informācija pa tālruni 64207850, e-pastu: liga.martinsone@rujiena.lv.

Nolikums
Pielikums Nr.1 - Pieteikums
Pielikums Nr.2 - Grupas saraksts
Pielikums Nr.3 - Līgums
Pielikums Nr.4 - Atskaite
Ieteikumi pieteikuma veidlapas aizpildīšanai