Rūjiena.lv

Projektu konkurss "Iedzīvotāji veido savu vidi 2021"

Rūjienas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Iedzīvotāji veido savu vidi 2021”. Projektus iesniegt aicinātas biedrības, nodibinājumi un fizisku personu neformālas grupas Rūjienas novadā. Konkursā tiks atbalstīti sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā, kas ir svarīga un aktuāla vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Projektu tematika, īstenošanas veids (aktivitātes) un mērķauditorija netiek ierobežota, tomēr prioritāri tiks atbalstīti pasākumi, kas uzlabo publisko labiekārtojumu, aktīvo atpūtu, dabas takas, sporta objektu labiekārtošanu, āra trenažieru uzstādīšanu un sociālo aktivitāšu dažādošanu. Konkursam iesniedz projektu pieteikumus, kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums Rūjienas novadam. Viena projekta īstenošanai Rūjienas novada pašvaldības piešķirs līdz EUR 750,00. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 30. aprīlis, plkst. 15:00.

Papildus informācija pa tālruni 64207850 vai e-pastu: [email protected].

Nolikums

Pielikums Nr.1 - Pieteikums

Pielikums Nr.2 - Grupas saraksts

Pielikums Nr.3 - Līgums

Pielikums Nr.4 - Atskaite

Ieteikumi pieteikuma veidlapas aizpildīšanai