Rūjiena.lv

Sports

Iespējas nodarboties ar sportu Rūjienas novadā


BASKETBOLS

/lielā zāle/

Diena

Laiks

Cits

Otrdiena

19.30 – 21.00

Ceturtdiena

20.00 – 21.30

Piektdiena

20.00 – 21.40

Vai LBL 3.divīzijas spēles


VOLEJBOLS

/ sievietes – S.Kalniņa /

Diena

Laiks

Cits

Otrdiena

18.00 – 20.00

Vecā zāle

Ceturtdiena

18.00 – 20.00

Lielā zāle


GALDA TENISS

/galda spēļu zāle – A. Upīts /

Diena

Laiks

Cits

Pirmdiena

18.00 – 21.00

Savs inventārs

Trešdiena

18.00 – 21.00

Piektdiena

18.00 – 21.00


NOVUSS

/galda spēļu zāle – E. Auniņš/

Diena

Laiks

Cits

Ceturtdiena

18.00 – 21.00


VISPĀRATTĪSTOŠĀ VINGROŠANA

/trenažieru zāle – D. Vējkrīgere /

Diena

Laiks

Cits

Pirmdiena

16.30 – 20.30

Trešdiena

16.30 – 20.30


JOGA

/aerobikas zāle – S. Paura/

Diena

Laiks

Cits

Otrdiena

17.30 – 19.00

Ceturtdiena

15.30 – 17.00


ĀRSTNIECISKĀ VINGROŠANA GRUPĀS

/aerobikas zāle – D. Lāce/

Diena

Laiks

Cits

Pirmdiena

19.30 – 20.30

Ceturtdiena

19.00 – 20.00


BODY – BIKE

/aerobikas zāle – S. Virse , I. Lūsīte/

Diena

Laiks

Cits

Pirmdiena

18.00 – 19.00

Otrdiena

20.00 – 21.00

Trešdiena

19.00 – 21.00

Ceturtdiena

20.00 – 21.00

Piektdiena

18.00 – 20.30


DEJAS

/spāņu, latiņamerikas, čigānu……./

E.Kokorite

Ceturtdiena

17.00 – 19.00

Kas ir rogainings?

Rogainings ir komandu orientēšanās sports apvidū īpaši garā distancē. Komanda apmeklē kontrolpunktus ( KP ) izvēles secībā noteiktā kontrollaikā. Uzdevums ir iegūt pēc iespējas vairāk ieskaites punktus, kuri tiek piešķirti par KP apmeklēšanu. KP ir dažādu ieskaites punktu vērtības. Komandas tiek vērtētas pēc iegūto punktu summas. Klasiskajiem čempionātiem kontrollaiks parasti ir 24 stundas, taču ir iespējami arī īsāku kontrollaiku sacensību formāti.