Rūjiena.lv

Uzņēmējiem

Aicinām uz iedvesmas pēcpusdienu "Uzņēmējdarbības neveiksmes stāsti"

2019-01-10

Aicinām 18. janvārī plkst. 15:00 uz iedvesmas pēcpusdienu “Lūst vai plīst” jeb uzņēmējdarbības neveiksmes stāstiem Valmieras biznesa inkubatorā, Purva ielā 12a, Valmierā.
Stereotipus par darba vides risku novēršanu Valsts darba inspekcija lauž ar bezmaksas digitālo rīku

2018-10-18

Jau 2014. gadā Eiropas uzņēmumu apsekojums par jaunajiem un nākotnes riska veidiem atklāja - jo mazāks uzņēmums, jo biežāk netiek ievērotas pamatprasības darba vides risku novērtēšanā. Savukārt, 2018. gadā veiktais pētījums “Darba apstākļi un riski Latvijā” parāda, ka Latvijā riska grupā ir uzņēmumi līdz 100 darbiniekiem. Lai gan situācija dinamikā uzlabojas, tomēr tieši mazo un vidējo uzņēmumu vidū valda stereotipi, ka risku novērtēšana ir pārlieku sarežģīta, pieprasa specializētas zināšanas un papildu resursus. Lai darba devēji darba vides risku novērtēšanu varētu veikt vienkāršāk, efektīvāk un bez priekšzināšanām, Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru izstrādājusi interneta vietnē bāzētu interaktīvu rīku OiRA (Online Interactive Risk Assessment).
Baltic production Group Rīko Konferenci-semināru Beverīnas un blakus novadu uzņēmējiem: „Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontrole uzņēmumā“

2018-09-07

Semināra mērķis- iepazīstināt nodokļu maksātājus (uzņēmumu vadītājus, grāmatvežus, juristus) ar tiesībām un prasībām VID pārbaužu gadījumos, tādējādi mazinot konfliktus starp VID amatpersonām un uzņēmējiem un veicinot tiesisku vidi. Sniegt nodokļu maksātājiem lietderīgus padomus sakarā ar pārbaudēm un to veidiem, nestandarta situācijām, kā arī parprocedūrām saskaņā ar nodokļu likumdošanas prasībām; aktualitātēm,problēmām un risinājumiem.Aicinām uz tikšanos ar Gundaru Skudriņu

2018-08-25

Aicinām uz pasākumu/diskusiju “Tikšanās ar personību. Gundars Skudriņš.” 6. septembrī no plkst.15:00-17:00 LIAA Valmieras biznesa inkubatorā.Aicinām uz uzņēmējdarbības neveiksmes stāstiem

2018-04-16

20. aprīlī plkst. 15:00 aicinām ikvienu interesentu uz iedvesmas pēcpusdienu “Lūst vai plīst” jeb uzņēmējdarbības neveiksmes stāstiem Valmieras biznesa inkubatorā, Purva ielā 12a, Valmierā.

Swedbank klientiem pieejams interaktīvs rīks – “Finansējuma luksofors”

2018-02-26

Swedbank izstrādājusi jaunu digitālo rīku “Finansējuma luksofors”, kas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem visās trīs Baltijas valstīs ļaus internetbankā pārliecināties par tiem pieejamo finansējumu vai arī ieteikumus, kas uzņēmuma finanšu rādītājos un citos parametros būtu jāuzlabo finansējuma saņemšanai nākotnē. Jaunais rīks palīdzēs uzņēmumiem jau pirms pieteikšanās finansējumam bankā apskatīties savu novērtējumu, kā arī saprast iespējamās darbības, skaidrāk saprotot bankas vērtēšanas kritērijus.

Rūjienas novada uzņēmēju padomes sēde

2018-02-23

22.martā plkst.15.00 Rūjienas novada Tautskolā uz sarunu par dažādiem aktuāliem jautājumiem, tiek aicināti Rūjienas novada uzņēmēji, zemnieki un ražotāji.

Darba kārtībā

1. Valmieras biznesa inkubatora piedāvātās iespējas jauniem un potenciāliem uzņēmējiem /Juris Čeičs - vecākais projektu vadītājs, Valmieras biznesa inkubators/

2. Informācija no AS ,, Attīstības finanšu institūcija Altum". / Olita Untāla Vizemes reģiona vaditāja/

3. Pašvaldības sagatavotā informācija par aktualitātēm novadā.

4. Nodarbinātības Valsts aģentūras informācija.

Sīkāka informācija pa tālr. 29464888


Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Valmieras konsultāciju birojs aicina uz mācībām uzņēmējus

2018-02-11

“Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana” ( 56 stundu programma)

Kursi piena šķirņu ganāmpulku pārraugiem

2018-02-11

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valkas konsultāciju birojs organizē mācības piena šķirņu ganāmpulku pārraugiem kvalifikācijas nodrošināšanai ( 16 stundu programma).Baltic production Group rīko semināru novada uzņēmējiem: „Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontrole uzņēmumā“

2018-01-10

Semināra mērķis: iepazīstināt nodokļu maksātājus (uzņēmumu vadītājus, grāmatvežus, juristus) ar tiesībām un prasībām VID pārbaužu gadījumos, tādējādi mazinot konfliktus starp VID amatpersonām un uzņēmējiem un veicinot tiesisku vidi. Sniegt nodokļu maksātājiem lietderīgus padomus sakarā ar pārbaudēm un to veidiem, nestandarta situācijām, kā arī par procedūrām saskaņā ar nodokļu likumdošanas prasībām; aktualitātēm, problēmām un risinājumiem.

Altum atbalsts uzņēmējdarbībai

2017-12-05

ALTUM (www.altum.lv) ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas uzņēmējiem sniedz valsts atbalstu finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos, utml.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings utml.).


NVA piedāvā darba devējiem izmantot iespēju piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, izveidojot subsidētās darba vietas un nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus.

2017-10-27

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles līdz šī gada 7. novembrim pieņem darba devēju pieteikumus subsidēto darba vietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Eiropas Savienības (ES) fondu projekta „Jauniešu garantijas” (Nr.7.2.1.1/15/I/001) ietvaros. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās darba vietās nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus un saņemot finansiālu atbalstu.

Pierīgas uzņēmējus aicinās pieteikties LIAA inovāciju vaučeru programmai

2017-09-18

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Pierīgas reģionālajām uzņēmēju biedrībām otrdien, 19. septembrī rīko konferenci par LIAA realizēto tehnoloģiju pārneses un inovāciju vaučeru programmu. Konference notiks Salaspils kultūras nama “Rīgava” Mazajā zālē, konferences sākums pulksten 12.00. Inovāciju vaučeru programma ir atbalsts mazajiem un vidējiem komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai. Šis ir viens no veidiem kā LIAA atbalsta inovatīvu ieceru īstenošanu, kopīgi veicinot Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.

LBP organizē konferenču ciklu reģionos par saimnieciski izdevīgiem iepirkumiem un godīgu konkurenci būvniecībā

2017-09-12

Foto
Ar konferenci Valmierā 22.septembrī Latvijas Būvuzņēmēju partnerība atklāj konferenču ciklu “Saimnieciskais izdevīgums un godīga konkurence – būvniecības izaugsmes perspektīvas” Latvijas reģionu centros, kurā vietējos pasūtītājus, pašvaldību speciālistus, būvniecības nozares pārstāvjus un citus interesentus iepazīstinās ar Partnerības un Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādāto saimnieciskā izdevīguma vērtēšanas metodoloģiju būvdarbu un “projektēt un būvēt” iepirkumos.

Uzņēmēji: “Vieglāk ir pašam nopelnīt investīcijām nekā piedalīties konkursā uz atbalsta instrumentiem”

2017-08-29

Foto
Piektdien, 25. augustā, Valmierā norisinājās diskusija starp pētniekiem, zinātniekiem un uzņēmējiem. Vidzemes plānošanas reģiona organizētajā diskusijā dalībnieki dalījās pieredzē un meklēja veiksmīgākos veidus sasvstarpējai sadarbībai Lai gan sadarbība visbiežāk abām pusēm bijusi veiksmīga, uzņēmēji atzīst, ka dalībai konkursos uz Eiropas Savienības finansējumu ir daudz birokrātisko un finansiālo šķēršļu, kas nereti arī apgrūtina nonākšanu pie kvalitatīva un abpusēji izdevīga rezultāta.

Uzņēmēji aicināti uz tikšanos ar zinātniekiem un pētniekiem

2017-08-23

Foto
Vidzemes plānošanas reģions kopā ar zinātnes un pētniecības institūtiem organizē tikšanos ar uzņēmējiem, lai atbildētu uz uzņēmēju interesējošajiem jautājumiem, kā arī pastāstītu par veiksmīgākajiem sadarbības veidiem produktu attīstībā. Diskusija “Produkta attīstība sadarbībā ar pētniekiem un zinātniekiem” norisināsies 25. augustā Hotel “WOLMAR”, Tērbatas iela 16A, Valmiera no plkst. 09:30.

Sociālā uzņēmējdarbība - iespēja katram!

2017-08-23

Foto
26. augustā pl.10,00 Valkā, Raiņa ielā 11 bērnu rotaļu centrā „Mana kabatiņa” notiks informatīvs pasākums par sociālo uzņēmējdarbību “Sociālā uzņēmējdarbība - iespēja katram!”, kuru rīko biedrība „Atbalsts Valkas ģimenēm” . Uz pasākumu tiek aicināti visi, kam ir interese par sociālo uzņēmējdarbību, tās iespējām Latvijā, atbalsta programmu Altum un pieredzes stāstiem no Anglijas pilsētas Bristoles.
Sociālā uzņēmējdarbība var būt interesants, inovatīvs un efektīvs rīks, kā radīt pozitīvas un paliekošas pārmaiņas un gūt panākumus, taču – kā to vislabāk izmantot? Kur meklēt padomu un atbalstu? Kā vislabāk savienot sociālos un uzņēmējdarbības mērķus? Kādi ir sociālās uzņēmējdarbības piemēri Latvijā un citur pasaulē?
Plašāk par sociālo uzņēmējdarbību: www.socialauznemejdarbiba.lv

Komersantiem pieejams atbalsts jaunu produktu attīstībai

2017-08-15

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) maziem un vidējiem komersantiem atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai nodrošina inovāciju vaučeru programmas ietvaros. Šis ir viens no veidiem kā LIAA atbalsta inovatīvu ieceru īstenošanu, kopīgi veicinot Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.

Mazie un vidējie uzņēmumi aicināti pieteikties balvai “Mācības darba vietā 2017”

2017-08-08

Eiropas Komisija ir izsludinājusi pieteikšanos balvai “Profesionālā apmācība mikro, mazajos un vidējos uzņēmumos dažādos karjeras posmos”.
Balva dibināta, lai uzsvērtu nepieciešamību turpināt mācības dažādos karjeras posmos arī pēc skolas un augstskolas beigšanas, kā arī, lai izceltu profesionālās apmācības labo praksi mazajos un vidējos uzņēmumos.

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai Smiltenes novadā

2017-06-02

7.jūnijā plkst. 9.30, Smiltenes tehnikuma konferenču zālē (204. kab.), notiks seminārs “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai Smiltenes novadā”, kurā aicināti piedalīties topošie un esošie Smiltenes novada uzņēmēji.

Izveidota jauna investīciju platforma uzņēmējiem invest.vidzeme.lv

2017-05-22

Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs izveidojis jaunu mājaslapu invest.vidzeme.lv, kurā esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem vienviet pieejama informācija par iespējām saņemt dažāda veida atbalstu. Turpat var iepazīties ar pasākumu plānu par apmācību un lekciju piedāvājumu Vidzemē un citviet Latvijā. Taču vislielākā mājaslapas vērtība ir investīciju objektu datu bāze, kas šobrīd ir plašākā datu bāze Vidzemē, kurā vienkopus iespējams atrast informāciju par visu 26 Vidzemes pašvaldību piedāvājumā esošajiem investīciju objektiem.