Rūjiena.lv

Rūjienas mūzikas skola

 
Adrese:Centra laukums 4, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
Tālrunis:64263558; mob. 29851762
E-pasts:muzikas.skola@rujiena.lv
Skola dibināta:1979.gadā

Pedagogi

Skolā strādā pedagogi:

 • Gunta Kalniņa – skolas direktore.
 • Antra Sloka – klavierspēles ped., koncertmeistare.
 • Adelīna Leska – klavierspēles ped.
 • Juta Kalniņa – klavierspēles un teorētisko priekšmetu ped.
 • Elita Mukāne – akordeona spēles un teorētisko priekšmetu ped.
 • Dagmāra Dimitre – teorētisko priekšmetu ped.
 • Gvido Brenčevs – metāla pūšaminstrumentu spēles ped.
 • Gunta Kalniņa – flautas spēles ped.
 • Andris Riekstiņš – vijoles spēles ped.
 • Jānis Lielbārdis – klarnetes un saksofona spēles ped.
 • Ingmars Zemzaris – koncertmeistars

Izglītības programmas

Skola realizē 11 izglītības programmas: klavierspēli, akordeona spēli, vijoļspēli, flautas spēli, klarnetes spēli, saksofona spēli, trompetes spēli, mežraga spēli, eifonija spēli, trombona spēli, tubas spēli.

Skolā uzņem audzēkņus klavierspēles un vijoļspēles programmās no 6 gadu vecuma, pārējā programmās - kad bērns fiziski atbilst izvēlētajam instrumentam. Audzēkņu uzņemšana notiek maija beigās, jūnija sākumā un izņēmuma gadījumos augusta beigās, nokārtojot uzņemšanas pārbaudījumu. Skolu beidzot audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu, kura dod tiesības iestāties vidējās mūzikas mācību iestādēs – mūzikas vidusskolās.

Pašnovērtējuma ziņojums