Rūjiena.lv

Rūjienas mūzikas skola

Adrese:Centra laukums 4, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
Tālrunis:64263558; mob. 29851762
E-pasts:muzikas.skola@rujiena.lv
Skola dibināta:1979.gadā

Pedagogi

Skolā strādā pedagogi:

  • Gunta Kalniņa – skolas direktore, Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle.
  • Antra Sloka – Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle.
  • Adelīna Ritenberga – Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle.
  • Aira Burve - Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle
  • Helju Kluce - Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle
  • Jānis Lielbārdis – Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes, Saksofona spēle.
  • Gvido Brenčevs – Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes, Mežraga, Trombona, Eifonija, Tubas spēle.
  • Dagmāra Dimitre – Solfedžo, Mūzikas literatūra.
  • Ingmars Zemzaris – Koncertmeistars

Izglītības programmas

Skola realizē 11 izglītības programmas: klavierspēli, akordeona spēli, vijoļspēli, flautas spēli, klarnetes spēli, saksofona spēli, trompetes spēli, mežraga spēli, eifonija spēli, trombona spēli, tubas spēli.

Skolā uzņem audzēkņus klavierspēles un vijoļspēles programmās no 6 gadu vecuma, pārējā programmās - kad bērns fiziski atbilst izvēlētajam instrumentam. Audzēkņu uzņemšana notiek maija beigās, jūnija sākumā un izņēmuma gadījumos augusta beigās, nokārtojot uzņemšanas pārbaudījumu. Skolu beidzot audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu, kura dod tiesības iestāties vidējās mūzikas mācību iestādēs – mūzikas vidusskolās.

Pašnovērtējuma ziņojums