Rūjiena.lv

Publiskie iepirkumi

2019.gads

Tirgus izpēte

Nosaukums Identifikators Iesniegšanas termiņš Papildus informācija
Rūjienas novada pašvaldības iestāžu īpašumā esošo sauszemes transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana RNP/2019/3/TI 2019-01-16 15:00 Tirgus izpētes aptauja
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošanas Rūjienas novadā, Jeru pagastā būvuzraudzība RNP/2019/2/TI 2019-01-21 15:00 Tirgus izpētes aptauja
„Ceļu attīrīšana no sniega Rūjienas novada pašvaldības autoceļos Vilpulkas un Ipiķu pagastos” RNP/2019/1/TI 2019-01-10 12:00 Tirgus izpētes aptauja

2018. gads
2017. gads
2016. gads
2015. gads
2014. gads
2013. gads
2012. gads
2011. gads
2010. gads
2009. gads
2008. gads