Rūjiena.lv

Publiskie iepirkumi

2018.gads

Iepirkums

Identifikators

Iesniegšanas termiņš

Līgumcena, uzvarētājs

Papildus informācija

„Rūjienas vidusskolas sporta zāles par peldbaseinu pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”

RNP2018/14

2018-12-06 8:30

Nolikums
Papildus

„Autobusa iegāde”

RNP2018/13

2018-10-08 9:00

Lēmums
Līgums

Nolikums

„Dzīvojamās mājas „Senči” jumta seguma nomaiņa Jeru pagastā, Rūjienas novadā”
Iepirkuma procedūra pārtraukta!

RNP2018/12

2018-10-01 9:00

Nolikums

„Elektroenerģijas piegāde Rūjienas novada pašvaldības vajadzībām”

RNP2018/11

2018-08-23 9:00

Lēmums
Līgums

Nolikums
Atbilde uz pretendenta jautājumu

„Rūjienas vidusskolas sporta halles jumta seguma nomaiņa”

RNP2018/10

2018-07-23 9:00

Lēmums 1
Lēmums 2
Līgums

Nolikums

„Ielu brauktuvju virsmas apstrāde Rūjienas pilsētā”

RNP2018/9

2018-06-22 9:00

Lēmums
Līgums

Nolikums

„Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Rūjienas vidusskolas skolēniem”

RNP2018/8

2018-06-19 9:00

Lēmums
Līgums

Nolikums

„Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Rūjienas novadā, Jeru pagastā”

RNP2018/7

2018-07-21 9:00

Lēmums

Nolikums
Papildus
Precizējums

„Degvielas un autogāzes piegāde Rūjienas novada pašvaldības vajadzībām”

RNP2018/6

2018-07-02 9:00

Lēmums
Līgums

Nolikums

„Transporta pakalpojumu nodrošināšana Rūjienas novada Sporta skolas vajadzībām”

RNP2018/5

2018-06-01 9:00

Lēmums
Līgums

Nolikums

„Gaismas iekārtas un digitālās skaņu pults piegāde Rūjienas kultūras namam”

RNP2018/4

2018-05-09 9:00

Lēmums
Līgums

Nolikums

„Apkures katla piegāde un uzstādīšana SAC „Lode””
Iepirkuma procedūra pārtraukta!

RNP2018/3

2018-03-26 14:00

Nolikums

„Apkures katla piegāde un uzstādīšana Sociālas aprūpes centram „Lode””
Iepirkuma procedūra pārtraukta!

RNP2018/2

2018-02-26 15:00

Lēmums

Nolikums

„Pārtikas produktu piegāde SAC „Lode” vajadzībām”

RNP2018/1

2018-03-01 14:30

Lēmums 1
Lēmums 2
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
Līgums 4
Līgums 5
Līgums 6
Līgums 7
Līgums 8
Līgums 9
Līgums 10
Līgums 11
Līgums 12
Līgums 13
Līgums 14
Līgums 15

Nolikums

Cenu aptaujas

Nosaukums

Identifikators

Iesniegšanas termiņš

Uzvarētājs

Papildus informācija

Jogas nodarbību vadīšana

RNP2018/11CA

2018-09-18 15:00

Cenu aptauja

Nūjošanas nodarbību vadīšana

RNP2018/9CA

2018-06-06 15:00

Cenu aptauja

Vingrošanas nodarbību cilvēkiem ar kustību traucējumiem vadīšana

RNP2018/7CA

2018-06-01 15:00

Cenu aptauja
Precizējumi

Vispārīgās vingrošanas nodarbību vadīšana

RNP2018/6CA

2018-06-01 15:00

Cenu aptauja
Precizējumi

Tirgus izpēte

Nosaukums

Identifikators

Iesniegšanas termiņš

Papildus informācija

Projekta iesnieguma sagatavošana

RNP2018/32TI

2018-10-05 15:00

Tirgus izpētes aptauja

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošanas būvuzraudzība

RNP2018/29aTI

2018-07-25 15:00

Tirgus izpētes aptauja

Trauku mazgāšanas, skalošanas un žāvēšanas līdzekļu piegāde

RNP2018/28TI

2018-07-18 10:00

Tirgus izpētes aptauja

Rūjienas novada pašvaldībai piederošo tiltu galvenās inspekcijas

RNP2018/23TI

2018-06-07 10:00

Tirgus izpētes aptauja

Kurināmās malkas piegāde Sociālās aprūpes centram „Lode”

RNP2018/22TI

2018-06-05 10:00

Tirgus izpētes aptauja

Bērnu rotaļu laukuma izveide

RNP2018/21TI

2018-06-04 10:00

Tirgus izpētes aptauja

Rūjienas vidusskolas sporta zāles pārbūve par peldbaseinu būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde
Tirgus izpētes procedūra pārtraukta!

RNP2018/20TI

2018-05-24 16:00

Tirgus izpētes aptauja

Tehniskā sāls un tehniskā kalcija hlorīda (putekļu absorbanta) iegāde

RNP2018/17TI

2018-05-10 10:00

Tirgus izpētes aptauja

Videokameras uzstādīšana

RNP2018/16TI

2018-05-07 10:00

Tirgus izpētes aptauja

Personas datu apstrādes un aizsardzības novērtējums, personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumi

RNP2018/15TI

2018-05-02 12:00

Tirgus izpētes aptauja

Rūjienas novada pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana

RNP2018/13TI

2018-04-06 14:00

Tirgus izpētes aptauja

Autoskolas pakalpojumi Rūjienas vidusskolas skolēniem

RNP2018/11TI

2018-03-27 11:00

Tirgus izpētes aptauja

Transporta pakalpojumi

RNP2018/6TI

2018-02-16 10:00

Tirgus izpētes aptauja

Malkas piegāde Rūjienas novada Vilpulkas pagasta pārvaldei

RNP2018/5TI

2018-02-23 17:00

Tirgus izpētes aptauja

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Rūjienas vidusskolai

RNP2018/4TI

2018-02-12 10:00

Tirgus izpētes aptauja

Malkas piegāde Rūjienas novada Lodes pagasta pārvaldei

RNP2018/3TI

2018-02-22 16:00

Tirgus izpētes aptauja

Rūjienas novada pašvaldības iestāžu īpašumā esošo sauszemes transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana

RNP2018/2TI

2018-01-12 12:00

Tirgus izpētes aptauja

Ceļu attīrīšana no sniega Rūjienas novada pašvaldības autoceļos Jeru pagastā

RNP2018/1TI

2018-01-12 14:00

Tirgus izpētes aptauja

PSIA „Rūjienas siltums”

Iepirkums

Identifikators

Iesniegšanas termiņš

Līgumcena, uzvarētājs

Papildus informācija

“Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”

RSSAN2018/01

2018-03-09 11:00

Nolikums

2017. gads
2016. gads
2015. gads
2014. gads
2013. gads
2012. gads
2011. gads
2010. gads
2009. gads
2008. gads