Rūjiena.lv

Rūjienas mākslas skola

Adrese:Brīvības iela 19, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
Tālrunis/fakss:64263722, mob. 29289580
E-pasts:[email protected]
Skola dibināta:1989.gada 9.septembrī - kā Valmieras bērnu mākslas skolas filiāle
1992.gada 1.jūlijā – Rūjienas pašvaldības Rūjienas Mākslas skola

Pedagogi

Skolā strādā pedagogi:

  • Jānis Galzons – skolas direktors, mākslas priekšmetu pedagogs.
  • Antra Galzone – mākslas priekšmetu pedagogs.
  • Inga Lauberte – mākslas priekšmetu pedagogs.
  • Solvita Ozoliņa – mākslas priekšmetu pedagogs.

Izglītības programmas

Skola realizē 7 gadu izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla". Skolas audzēkņi apgūst pamatiemaņas šādos mācību priekšmetos – zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, veidošanā, mākslas valodas pamatos, darbs materiālā.

Skolā uzņem audzēkņus no 6 gadu vecuma. Audzēkņu uzņemšana notiek jūnija sākumā un augusta beigās, nokārtojot uzņemšanas pārbaudījumu. Skolu beidzot audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu, kura dod tiesības iestāties vidējās mākslas mācību iestādēs – mākslas vidusskolās.

Pašnovērtējuma ziņojums (2021.g.)

Pašnovērtējuma ziņojums (2015.g.)