Rūjiena.lv

Sociālās aprūpes centrs "Lode"

SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "LODE"

Reģ. Nr. 90009153588

"Liepkalni", Lodes pagasts, Rūjienas novads, LV-4248

E-pasts: saclode@rujiena.lv

Kontakti

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Direktors Egita Reiziņa 64234046
29185239
egita.reizina@rujiena.lv
saclode@rujiena.lv
Lietvede Ilga Bērziņa 64219009; FAX: 64234152 ilga.berzina@saclode.lv
Sociālais darbinieks Olga Krivuca 64219016; 28600341 olga.krivuca@saclode.lv
Sociālais rehabilitētājs Saiva Virse 64219902; 26170703 saiva.virse@saclode.lv
Sociālā aprūpētāja Ginta Putna 64219902; 28615917 ginta.putna@saclode.lv
Ārstniecības personas Olga Proščenkova
Inārs Zirnis
64219902 olga.proscenkova@saclode.lv
inars.zirnis@saclode.lv

Darba laiks

Darba dienās no 8.30-12.00 un no 12.30-17.00

Apmeklētāju pieņemšana

Adrese: "Pīlādzīši", Lode, Lodes pag., Rūjienas novads, LV-4248
Pirmdienās 10.00-11.00. Egita Reiziņa, direktore, 64234046; Olga Krivuca, sociālā darbiniece, 64219016
Trešdienās 13.00-14.00

Rekvizīti:

Rūjienas novada pašvaldība
Reģ. Nr.: 90009115162
Jur.adr.: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240
Konts: LV10HABA0551026304394