Rūjiena.lv

Sociālās aprūpes centrs "Lode"

Maksas pakalpojumi

Sociālā pakalpojumu samaksas kārtību, ja par sociālo pakalpojumu daļēji vai pilnībā maksā klients, nosaka:

  • 1. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, atrodams šeit
  • 2. Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumi Nr.275 Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta, atrodams šeit.
Uzturēšanās maksa vienam klientam mēnesī 2019.gadā 485.00 EUR
Uzturēšanās maksa vienam klientam mēnesī 2020.gadā 525.00 EUR