Rūjiena.lv

Sociālais dienests

Kontakti

Adrese: Rūjienas novada Sociālais dienests,
Raiņa iela 3, Rūjiena,
Rūjienas novads, LV-4240
Tālrunis: 29243913, 64268110, 64268111

E-pasts: socialais.dienests@rujiena.lv
Vadītāja: Una Sniega, una.sniega@rujiena.lv

Par Sociālo dienestu

Rūjienas novada Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kuras darbu reglamentē:


Apmeklētāju pieņemšana

Rūjienas novada Sociālais dienests

Adrese: Raiņa iela 3, Rūjienā, Rūjienas novadā, t. 29243913, 64268111, 64268110

Pirmdien
13.00 – 18.00

9.00 – 12.00
13.00 -18.00
Una Sniega
Sociālā dienesta vadītāja
Ligita Eglīte
Sociālā darbiniece
Otrdien
9.00 – 12.00

13.00 – 17.00

10.00 – 16.00
Baiba Pētersone
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Dace Petkēvica
Sociālā darbiniece
Guna Lūsīte
Psihologs
Upes iela 9, Rūjiena
konsultācijas saskaņojot pa t. 29243913
Trešdien
9.00 – 12.00


9.00 – 12.0012.00 – 19.00
Dace Petkēvica
Sociālā darbiniece
Irēna Šomase
Sociālā darbiniece
VDEAVK atzinumi, aprūpe mājās,
ilgstošā aprūpe institūcijā
---------------------------------------------------------------
Guna Lūsīte
Psihologs
Upes iela 9, Rūjiena
konsultācijas saskaņojot pa t. 29243913
Ceturtdien
9.00 – 12.00


11.00 – 12.00
13.00 – 16.00
13.00 – 17.00


Una Sniega
Sociālā dienesta vadītāja

Ligita Eglīte
Sociālā darbiniece
Baiba Pētersone
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem


Rūjienas novada Sociālais dienests, Ipiķu pagasta pārvalde

Adrese: "Papardes", Ipiķi, Ipiķu pagasts, Ipiķu novads, LV-4242, t. 29243913

Ceturtdien
10.00 – 11.00
Sociālā darbiniece


Baiba Pētersone
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
pieņemšanu iepriekš saskaņojot, t.64268111

Rūjienas novada Sociālais dienests, Jeru pagasta pārvalde

Adrese: "Jeru skola", Endzele, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234, t. 64263516

Pirmdien
12.30 – 17.30
Irēna Šomase
Sociālā darbiniece
Ceturtdien
8.00 – 12.00
Irēna Šomase
Sociālā darbiniece

Baiba Pētersone
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
pieņemšanu iepriekš saskaņojot, t.64268111

Rūjienas novada Sociālais dienests, Lodes pagasta pārvalde

Adrese: "Lieplejas", Lode, Lodes pagasts, Rūjienas novads, LV-4248, t. 64268111, 29243913

Trešdien
8.00 – 9.30
Sociālā darbiniece

Ceturtdien


Baiba Pētersone
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
pieņemšanu iepriekš saskaņojot, t.64268111

Rūjienas novada Sociālais dienests, Vilpulkas pagasta pārvalde

Adrese: "Pagastmāja", Vilpulka, Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads, LV-4241, t. 64230909

Ceturtdien
9.00 – 16.00
Dace Petkēvica
Sociālā darbiniece
Ceturtdien


Baiba Pētersone
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
pieņemšanu iepriekš saskaņojot, t.64268111