Rūjiena.lv

Ipiķu pagasta ALFABĒTS: Ko TU zini par Ipiķiem?

2021-04-19

Aicinām pārcilāt atmiņas un mēģināt atminēt Ipiķu alfabētu. Pirmie pareizo atbilžu sniedzēji tiks pie mīļām pārsteiguma balvām. Tie, kuri papildus iesniegs vismaz piecas fotogrāfijas no pieminētajām vietām , saņems vēl arī bonusu.

Anketu iesniegšanas termiņš - 30. aprīlis. Uzvarētāji tiks paziņoti Latvijas valsts svētkos.

Foto iesniedziet Ipiķu pagasta pārvaldē vai pa pastu- Papardes, Ipiķi, Ipiķu pagasts, Rūjienas novads, LV-4242

Piedalīties