Rūjiena.lv

Rūjienas novads

Ipiķu pagasts

Ipiķu pagasts atrodas Vidzemes ziemeļrietumos un ir Latvijas ziemeļos izvirzītākais pagasts Latvijā. Iedzīvotāju skaita ziņā ir otrs mazākais pagasts Latvijā. Ziemeļu daļā pagasts 21,7 km garumā robežojas ar Igaunijas Republikas Vilandes apgabala Abjas pagastu. 1999.gada uz robežas tika uzstādīta mākslinieka V.Titāna veidotā robežzīme "Baltās naktis" - tālākajā Latvijas Ziemeļu punktā Ipiķu pagastā, 25°12' A g. 58°05' Z p. Šis projekts ir kopīgs ar Robežsardzes, pašvaldību, galerijas "Čiris" un mākslinieka Viļņa Titāna veltījums Latvijas 80.gadadienā.

Dienvidu daļā pagasts robežojas ar Vilpulkas pagastu, rietumos ar Ramatas pagastu. Attālums līdz tuvākai pilsētai Rūjienai, tagad arī novada centram -19 km. Attālums līdz Rīgai 183 km. Pagastā ir viens ciems Ipiķi un viensētas.

Autoceļa Rūjiena - Moizakila kopējais garums pagasta teritorija ir 12.4 km, no kura 9.0 km ir ar grants segumu. Autoceļš Ipiķi - Vilpulka 4.4 km ir ar grants segumu. Pašvaldības ceļu kopgarums ir 15.8 km, no tā 0.9 km asfaltēti, pārējais ar grants segumu.

Ipiķu pagastu ar novada centru Rūjienu un tālāk ar reģionālo centru Valmieru savieno autoceļš. Šis autoceļš šķērso pagasta teritoriju dienvidu - ziemeļu virzienā un savieno Latviju ar Igauniju. Sava izdevīgā ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ šis autoceļš uzskatāms par izdevīgu transporta maģistrāli Latvijas - Igaunijas tirdzniecības sakaru nodrošināšanai un pierobežas zonas ekonomiskajai attīstībai. Pagastam cauri tek Rūjas pieteka Pestava, atsevišķā posmā saukta arī par Saprašu. Daļa robežas starp Ipiķu un Ramatas pagastu iet pa Salacas pieteku Ramatu.

Pagasts ir viens no mazākajiem pagastiem republikā, tā platība ir 67,4 km2, tai skaitā meži un krūmāji 3521 ha, zem ūdeņiem 130 ha. Valdošās augsnes - velēnu gleja. Valdošais augšņu mehāniskais sastāvs - viegls smilšmāls. Ipiķu pagasta līdzenais reljefs ļauj nodarboties ar lauksaimniecisko ražošanu, graudkopību, kartupeļu audzēšanu, gaļas lopkopību.

Iedzīvotāju skaits - 270. Vienīgie darba devēji ir pagasta pārvalde, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Ipiķi", SIA "Kolvalde", "Latvijas pasts" un SIA "Ābeles". Daļa iedzīvotāju nodarbojas ar meža izstrādi.

Vietējas nozīmes arheoloģijas pieminekļi ir Ķirbeles un Veckabuļu viduslaiku kapsētas. No lielā mēra laikiem saglabājies t.s. Mēra kalniņš. Purkalniņu māju tuvumā netālu no Igaunijas robežas atrodas Septiņu muižkungu robežakmens. Pie Dzintaru mājām no kalna iztek Dzintaravots. "Eglītēs" atrodas igauņu mitologa Reiņa Seppa māja-muzejs. Mājas dārzā ir arī viņa kapa vieta.

Ipiķu pagasts izveidojies no divām nelielām muižām - Ipiķu un Ķirbēnu. Savukārt Ipiķu pusmuiža bijusi Igaunijā esošās muižas Neu Karrishof sastāvdaļa, kas sastāvēja no 4 igauņu ciemiem un viena latviešu ciema - Pusman (Busman), vēlāk Ueppick (Ipiķi). 18.gs. sākumā bija viena Karrishof muiža, ko sadalīja Alt Karrishof un Neu Karrishof muižās. 1795.gadā Katrīna II pēdējo uzdāvināja grāfam Fersenam, kuram piederēja arī Ipiķu muiža. Tolaik administratīvi Neu Karrishof muiža atradās Pērnavas apriņķī. Ap 1840.gadu arī Ipiķu pusmuižu iekļāva Pērnavas apriņķī. Līdz 21.gs. sākumam Ipiķu muižas kungu mājā atradās pagasta padome, veikals, pasts un bibliotēka. Ēka ir pašvaldības īpašums.

1639.gadā Rūjienas mācītājs Kleinšmits nopircis no Plātes (Albrecht Plate) pusarkla Plāteru ciema zemes un piepērkot vēl zemi nodibinājis muižu - Kirbelshoft. Ķirbēnu muižā 1919.gada 9.februārī sapulcējās no sarkaniem brīvo 7 pagastu pārstāvji, kuri ievēl Zemes padomi un izsludina mobilizāciju. Padomju Latvijas laikā muiža bija Mazsalacas MRS rīcībā. Tagad Ķirbēnu muiža ir L.Bergas ģimenes īpašums.

Ipiķu pagastā ir tikai viena sabiedriskā ēka "Papardes", kurā tagad vienkopus atrodas pagasta pārvalde, bibliotēka ar bezmaksas publisko interneta pieejas punktu, kultūras centrs, feldšeru punkts, pasts un veikals. Tagad Ipiķu muiža ir pašvaldības īpašums.

Ipiķos dzimuši: Jānis Dimza - sportists, 12 Latvijas rekordu īpašnieks desmitcīņā, ceturtais sasniegums pasaulē; V.Dimza - lidotājs, Kārlis Reinholds Zariņš, Latvijas Ārlietu ministrs (1931. - 1933.), Latvijas sūtnis Lielbritānijā (1933. - 1963.), rakstnieks Ādolfs Talcis, valsts un sabiedriskais darbinieks Andris Ārgalis.

Apskates objekti:

  • Igauņu mitologa Reiņa Seppa māja - muzejs "Eglītes"
  • Tālākais Latvijas Ziemeļu punkts - robežzīme "Baltās naktis"
  • Roču akmens
  • Ipiķu vēsturiskais bruģis

Sakoptākais namīpašums Ipiķu pagastā 2010. gadā - "Niedras" (saimnieko Gunta Čukure)

Sakoptākais namīpašums Ipiķu pagastā 2011. gadā - "Veckabuļi" (saimnieko Lūcija un Jānis Kauliņi)

Sakoptākais namīpašums Ipiķu pagastā 2012. gadā - "Druvas" (saimnieko Gunita Gridjuško un Aldonis Kanapolis)