Rūjiena.lv

2019.gada 26.septembrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2019-09-27

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas novada sporta skolas pedagogu algām
  • Par valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas mūzikas skolas un Rūjienas mākslas skolas pedagogu algām
  • Par pedagogu darba algas likmes noteikšanas kārtību un valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtības noteikšanu RPSPII „Vārpiņa”
  • Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtības noteikšanu Rūjienas vidusskolas pedagogu darba samaksai