Rūjiena.lv

2019.gada 10.oktobrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2019-10-11

Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par dalību LEADER projektā jaunas automodelisma trases izveidošanai un tai paredzēto telpu rekonstrukcijai.