Rūjiena.lv

2020.gada 6.augustā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2020-08-07

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par Rūjienas vidusskolas direktora un direktora vietnieka izglītības jomā amatu kandidātu izvērtēšanas komisijas un izvērtēšanas nolikuma apstiprināšanu
  • Par Rūjienas novada pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” Valsts kases aizdevuma līguma Nr.A1/1/19/246 grozījumiem