Rūjiena.lv

2020.gada 3.septembrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2020-09-04

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Valdemāra ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Aldara ielai Rūjienā, Rūjienas novadā” īstenošanai
  • Par pašvaldības līdzfinansējumu komplekso pusdienu daļējai apmaksai Rūjienas vidusskolas izglītojamiem
  • Par Rūjienas novada pašvaldības vidusskolas direktora atbrīvošanu no amata