Rūjiena.lv

2020.gada 3.decembrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2020-12-04

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par izmaiņām deleģēšanas līgumā ar PSIA “Rūjienas siltums” un dalības apstiprināšanu programmā „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”
  • Par 1.-4.klasei piešķirto brīvpusdienu nodrošināšanu attālinātā mācību procesa laikā