Rūjiena.lv

Saistošie noteikumi

Konsolidēts uz 20.08.2020. Par Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada budžetu Lejupielādēt
Konsolidēts uz 23.05.2020. Par ielu tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Rūjienas novada administratīvajā teritorijā Lejupielādēt

2021.gads

Nr. 3. Par Rūjienas novada pašvaldības 2021.gada budžetu Lejupielādēt

2020.gads

Nr. 1. Par Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada budžetu Lejupielādēt
Nr. 2. Grozījumi Rūjienas novada domes 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” Lejupielādēt
Nr. 3. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 4. Grozījumi Rūjienas novada domes 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” Lejupielādēt
Nr. 5. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 7. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 8. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 9. "Par ēku, būvju to teritoriju un apstādījumu uzturēšanu Rūjienas novadā" Lejupielādēt
Nr. 14. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 26. "Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rūjienas novadā" Lejupielādēt
Nr. 29. „Par sabiedrisko kārtību Rūjienas novadā” Lejupielādēt

2019.gads

Nr. 1. Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžetu Lejupielādēt
Nr. 2. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2018 “Par kārtību, kādā Rūjienas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai pirmsskolas izglītības iestādei” Lejupielādēt
Nr. 3. Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu Lejupielādēt
Nr. 4. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 5. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rūjienas novadā Lejupielādēt
Nr. 6. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 7. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 8. Grozījums Rūjienas novada domes 2014.gada 13.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem Rūjienas novadā” Lejupielādēt
Nr. 9. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 10. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 11. Rūjienas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi Lejupielādēt
Nr. 13. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžetu" Lejupielādēt

2018.gads

Nr. 2. Par kārtību, kādā Rūjienas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai pirmskolas izglītības iestādei Lejupielādēt
Nr. 3. Par grozījumiem 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.24/2014 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Rūjienas novadā” Lejupielādēt
Nr. 4. „Grozījumi Rūjienas novada domes 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” Lejupielādēt
Nr. 5. Par Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada budžetu Lejupielādēt
Nr. 6. Par materiāliem pabalstiem Rūjienas novadā Lejupielādēt
Nr. 7. Par Rūjienas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Lejupielādēt
Nr. 8. “Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par Rūjienas novada kapsētu uzturēšanu”” Lejupielādēt
Nr. 9. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2018 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 11. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rūjienas novadā Lejupielādēt
Nr. 12. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2018 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 13. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2018„Par Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 15. Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada 13.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem Rūjienas novadā” Lejupielādēt
Nr. 16. Grozījumi Rūjienas novada domes 2017.gada 16.novembra saistošajos noteikumos Nr.13/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā” Lejupielādēt

2017.gads

Nr. 1. Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada budžetu Lejupielādēt
Nr. 2. Par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu izglītojamam, kuram, atbilstoši Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumam, tiek rekomendēts apgūt speciālu pamatizglītības vai vispārējās izglītības programmu Lejupielādēt
Nr. 4. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017„Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 5. Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Rūjienas mākslas skolā, Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas novada sporta skolā Lejupielādēt
Paskaidrojuma raksts
Nr. 7. „Grozījumi Rūjienas novada domes 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” Lejupielādēt
Nr. 8. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017„Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 9. Grozījums Rūjienas novada domes 2014.gada 13.februāra saistošos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem Rūjienas novadā" Lejupielādēt
Nr. 10. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017„Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 11. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017„Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 12. Par grozījumiem 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.24/2014 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Rūjienas novadā” Lejupielādēt
Nr. 13. Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā Lejupielādēt
Nr. 14. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017„Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada budžetu" Lejupielādēt

2016.gads

Konsolidēts uz 22.12.2016. Par Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada budžetu Lejupielādēt
Nr. 1. Par Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada budžetu Lejupielādēt
Nr. 2. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Rūjienas novadā Lejupielādēt
Nr. 3. Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.23/2014 „Par Rūjienas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” Lejupielādēt
Nr. 4. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada budžetu” Lejupielādēt
Nr. 5. „Grozījumi Rūjienas novada domes 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” Lejupielādēt
Nr. 7. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada budžetu” Lejupielādēt
Nr. 9. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada budžetu Lejupielādēt
Nr. 10. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada budžetu Lejupielādēt
Nr. 12. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada budžetu Lejupielādēt
Nr. 15. Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada 18.decembra saistošos noteikumos Nr.23/2014 „Par Rūjienas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” Lejupielādēt

Nekustamā īpašuma "Katlu māja" nomas tiesību IZSOLES NOTEIKUMI Lejupielādēt
Nekustamā īpašuma Viestura ielā 34A IZSOLES NOTEIKUMI Lejupielādēt
Nekustamā īpašuma "Cirīši" IZSOLES NOTEIKUMI Lejupielādēt

2015.gads

Nr. 1. Par Rūjienas novada pašvaldības 2015. gada budžetu Lejupielādēt
Nr. 2. Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr.24/2014 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Rūjienas novadā” Lejupielādēt
Nr. 3. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2015. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2015 "Par Rūjienas novada pašvaldības 2015. gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 6. „Grozījumi RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.1 „RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” Lejupielādēt
Nr. 7. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2015. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2015 "Par Rūjienas novada pašvaldības 2015. gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 8. „Grozījumi Rūjienas novada domes 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” Lejupielādēt
Nr. 12. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2015. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2015 "Par Rūjienas novada pašvaldības 2015. gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 14. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2015. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2015 "Par Rūjienas novada pašvaldības 2015. gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 16. „Grozījumi Rūjienas novada domes 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” Lejupielādēt

Dzelzceļa līnijas apauguma izstrādes un atsavināšanas IZSOLES NOTEIKUMI Lejupielādēt
Pašvaldības kustamās mantas transportlīdzekļa GAZ 5204 IZSOLES NOTEIKUMI Lejupielādēt
Pašvaldības kustamās mantas norakstīta transportlīdzekļa GAZ 53 rezerves daļām/metāllūžņiem IZSOLES NOTEIKUMI Lejupielādēt
Pašvaldības kustamās mantas norakstīta transportlīdzekļa PAZ 3205 rezerves daļām/metāllūžņiem IZSOLES NOTEIKUMI Lejupielādēt
Pašvaldības kustamās mantas transportlīdzekļa VOLKSWAGEN LT35 IZSOLES NOTEIKUMI Lejupielādēt

2014.gads

Nr. 1. Par Rūjienas novada pašvaldības 2014. gada budžetu Lejupielādēt
Nr. 2. Par materiāliem pabalstiem Rūjienas novadā Lejupielādēt
Nr. 3. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.27 „PAR ĒKU, BŪVJU, ZEMES, TO TERITORIJU UN APSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANU RŪJIENAS NOVADĀ” Lejupielādēt
Nr. 4. Grozījumi Rūjienas novada domes 12.12.2013.saistošajos noteikumos Nr.25 „Par Rūjienas novada kapsētu uzturēšanu” Lejupielādēt
Nr. 5. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Sabiedrisko kārtību Rūjienas novadā" Lejupielādēt
Nr. 6. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 "Rūjienas novada pašvaldības nolikums" Lejupielādēt
Nr. 7. Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr.28 „Par Rūjienas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” Lejupielādēt
Nr. 8. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2014.gada budžetu” Lejupielādēt
Nr. 9. „Par grozījumiem Rūjienas novada domes 2013. gada 16. maija saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā” Lejupielādēt
Nr. 10. Par grozījumiem Rūjienas novada domes 2013. gada 12. decembra saistošajos noteikumos Nr. 28 „Par Rūjienas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” Lejupielādēt
Nr. 11. Grozījumi Rūjienas novada domes 2012. gada 16. augusta saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par ielu tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Rūjienas novada administratīvajā teritorijā” Lejupielādēt
Nr. 13. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2014.gada budžetu” Lejupielādēt
Nr. 14. Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksātājiem Lejupielādēt
Nr. 15. Par neapbūvētu Rūjienas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību Lejupielādēt
Nr. 16. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2014.gada budžetu” Lejupielādēt
Nr. 17. „Grozījumi RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.1 „RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” Lejupielādēt
Nr. 21. Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā Lejupielādēt
Nr. 22. „Grozījumi RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.1 „RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” Lejupielādēt
Nr. 23. Par Rūjienas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Lejupielādēt
Nr. 24. Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Rūjienas novadā Lejupielādēt

2013.gads

Nr. 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Rūjienas novada administratīvajā teritorijā 2013. - 2014.gadā Lejupielādēt
Nr. 2. Grozījumi novada domes saistošajos noteikumos Nr.13 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves" Lejupielādēt
Nr. 3. Par Rūjienas novada pašvaldības 2013.gada budžetu
Lejupielādēt
Nr. 4. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 "Rūjienas novada pašvaldības nolikums" Lejupielādēt
Nr. 5. Grozījumi novada domes saistošajos noteikumos Nr.13 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves" Lejupielādēt
Nr. 6. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 "Rūjienas novada pašvaldības nolikums" Lejupielādēt
Nr. 7. Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā Lejupielādēt
Nr. 8. Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Rūjienas novadā Lejupielādēt
Nr. 9. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2013.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Rūjienas novada pašvaldības 2013.gada budžetu" Lejupielādēt
Nr. 10. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā" Lejupielādēt
Nr. 11. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 "Rūjienas novada pašvaldības nolikums", grozījumi Rūjienas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 "Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6" Lejupielādēt
Nr. 12. Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā" Lejupielādēt
Nr. 23. Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu Lejupielādēt
Nr. 24. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rūjienas novadā Lejupielādēt
Nr. 25. Par Rūjienas novada kapsētu uzturēšanu (Zaudējis spēku) Lejupielādēt
Nr. 26. Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rūjienas novadā Lejupielādēt
Nr. 27. Par ēku, būvju, zemes, to teritoriju apstādījumu uzturēšanu Rūjienas novadā Lejupielādēt
Nr. 28. Par Rūjienas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Lejupielādēt
Nr. 29. Par sabiedrisko kārtību Rūjienas novadā Lejupielādēt

2012.gads

Nr. 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2012.gadā Rūjienas novadā Lejupielādēt
Nr. 2. Par ēku, būvju, to teritoriju un apstādījumu uzturēšanu Rūjienas novadā Lejupielādēt
Nr. 3. Rūjienas pilsētas kapsētu uzturēšanas noteikumi Lejupielādēt
Nr. 4. Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novada pašvaldībā Lejupielādēt
Nr. 5. Par grozījumiem Rūjienas novada domes 2012. gada 19.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.2 "Par ēku, būvju, to teritoriju un apstādījumu uzturēšanu Rūjienas novadā" Lejupielādēt
Nr. 6. Par grozījumiem Rūjienas novada domes 2012. gada 19.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.3 "Rūjienas pilsētas kapsētu uzturēšanas noteikumi" Lejupielādēt
Nr. 7. Par sabiedrisko kārtību Rūjienas novadā Lejupielādēt
Nr. 8. Par Rūjienas novada pašvaldības 2012.gada budžetu Lejupielādēt
Nr. 9. "Par Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam" Atvērt
Nr. 9a. Par ielu tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Rūjienas novada administratīvajā teritorijā Lejupielādēt
Nr. 10. Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā Lejupielādēt
Nr. 11. Par grozījumiem Rūjienas novada domes 2012. gada 16.augusta Saistošajos noteikumos Nr.9 "Par ielu tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Rūjienas novada administratīvajā teritorijā" Lejupielādēt
Nr. 12. Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Rūjienas novada pašvaldībā Lejupielādēt
Nr. 13. Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves Lejupielādēt
Nr. 14. Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības 2009. gada 9.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.1 "Rūjienas novada pašvaldības nolikums" Lejupielādēt

Arhīvs