Rūjiena.lv

Gada publiskais pārskats

GPP

2019.gads

Lejupielādēt Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu:

2018.gads

Lejupielādēt Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu:

2017.gads

Lejupielādēt Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu:

2016.gads

Lejupielādēt Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu:

2015.gads

Lejupielādēt Rūjienas novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu:

2014.gads

Lejupielādēt Rūjienas novada pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu:

2013.gads

Lejupielādēt Rūjienas novada pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu:

2012.gads

Lejupielādēt Rūjienas novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu:

2011.gads

Lejupielādēt Rūjienas novada pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu:

2010.gads

Lejupielādēt Rūjienas novada pašvaldības 2010.gada publisko pārskatu:

Publiskā pārskata pielikumi:

2009.gads

Lejupielādēt Rūjienas novada pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu:

2008.gads

Lejupielādēt Rūjienas pilsētas domes 2008.gada publisko pārskatu:

2007.gads

Lejupielādēt Rūjienas pilsētas domes 2007.gada publisko pārskatu: