Rūjiena.lv

Rūjienas novads

Rūjienas pilsēta

Ģerbonis

Rūjiena

  • Pilsētas tiesības: kopš 1920.gada
  • Platība: 7,8 km²
  • Iedzīvotāji: 3,7 tūkst.
  • Attālums līdz Rīgai: 150 km

Rūjiena ir pilsēta, kas atrodas vistālāk uz ziemeļiem Latvijā. Tā ir jauka pilsētiņa, kuru mēdz dēvēt arī par vislatviskāko pilsētu, jo 95% tās iedzīvotāju ir latvieši. Savu nosaukumu Rūjiena ieguvusi no pilsētai cauri tekošās Rūjas upes, tā savukārt, visticamāk, no igauņu vārda ruhi – sile, vienkoču laiva, jo Rūja senatnē bijusi nozīmīgs Livonijas ūdensceļš, bet pats Rūjienas novads ietilpis igauņu Sakalas valstī. Rūjienas novadam ir sena un bagāta vēsture: jau senatnē novads dēvēts par Vidzemes maizes klēti, krievu kņazi valkājuši prasmīgo rūjieniešu audēju austās drānas, te visagrāk zemnieki sākuši iepirkt mājas par dzimtu, te likts pamats Ziemeļlatvijas armijai.

Rūjiena

Rūjienieši bija pirmie, kas atzina, ka lieli pasākumi veicami ciešā vienprātībā un kopdarbā. Tas izpaudās dažādu biedrību dibināšanā. Šī vienprātība un savas pilsētas mīlestība vienojusi rūjieniešus visos laikos. Izglītība vienmēr šeit ir bijusi lielā godā, tāpēc no Rūjienas nāk daudzi ievērojami cilvēki.

Rūjiena lepojas ar trim K.Zemdegas pieminekļiem - "Tālavas taurētāju", "Sējēju" un "Madonnu Orans".

Rūjienā tiek ražots tik ļoti garšīgais Rūjienas saldējums, "Liepkalnos" cepta garšīga maize no pašu zemnieku audzētās labības, te atrodas Imantas ūdensdzirnavas ar skaisto dzirnavu dambi. Ievērību pelna arī ēkas, kas ir konstruktīvisma paraugs Latvijas brīvvalsts arhitektūrā un tilts, kas savieno abas pilsētas daļas.

Rūjiena piesaista ar mazpilsētai raksturīgo mieru un nesteidzīgo dzīves ritmu, ar īpatnējo rūveniešu valodu, maziem jaukiem veikaliņiem un te var nobaudīt garšīgu ēdienu. Šeit dzīvo atsaucīgi un viesmīlīgi cilvēki, tādēļ - esiet gaidīti Rūjienā!