Rūjiena.lv

Veido savu novada dzīvi - aizpildi aptauju

2021-03-15

Aptauja jaunatnes jomā tiek veikta, lai izstrādātu jaunatnes jomas stratēģiju jaunveidojamā Valmieras novadā, kas apvieno Rūjienas, Naukšēnu, Mazsalacas, Burtnieku, Strenču, Valmieras, Kocēnu un Beverīnas novadus. Aptaujas mērķis ir izzināt jauniešu (13-25 gadi) vajadzības, iespējas un intereses, lai uzlabotu jauniešu iespējas pilnveidoties, strādāt un dzīvot uz vietas Latvijā.

Anketa https://ej.uz/jauniesi_RNM

Aktivitāte tiek īstenota projekta "Kopā, tālāk, plašāk!" ietvaros ko īsteno Valmieras pilsētas pašvaldība. Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” un 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” ietvaros. Projekta nr. VP202/1.2-11