Rūjiena.lv

Deputāti

Guntis Gladkins

Foto
Dzimšanas gads: 1969
Izglītība: Augstākā
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Amats: Rūjienas novada domes priekšsēdētājs
Vidzemes partija, valdes priekšsēdētājs
Mednieku, makšķernieku kluba biedrība "Rūja", valdes priekšsēdētājs
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 29145558

Guna Ķibere

Foto
Dzimšanas gads: 1968
Izglītība: Augstākā
Latvijas Universitāte Ģeogrāfijas fakultāte
Latvijas Universitāte Pedagoģijas fakultāte
Amats: Rūjienas novada pašvaldība, kultūras un tūrisma centra vadītāja
Rūjienas amatnieku biedrība "Rūzele", valdes priekšsēdētāja
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 29464888

Armands Taims

Foto
Dzimšanas gads: 1964
Izglītība: Ozolu LPTV-5
Amats: Z/s "Pestas" īpašnieks
SIA "Saulesakmens" īpašnieks
Biedrība "Laņģezers", valdes priekšsēdētājs
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 26428898

Ilze Leska

Foto
Dzimšanas gads: 1964
Izglītība: Augstākā
Liepājas Universitāte
Amats: Rūjienas kultūras nama vadītāja
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 29430703

Madars Kalniņš

Foto
Dzimšanas gads: 1974
Izglītība: Augstākā
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Komercdarbība un uzņēmuma vadība
Amats: SIA "Rostes", valdes priekšsēdētājs
SIA "Rostes agro", valdes loceklis
Latvijas mežu īpašnieku biedrība, valdes loceklis
Biedrība "Mēs bērniem", valdes loceklis
Rūjienas mežu īpašnieku biedrība, valdes priekšsēdētājs
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 29466008

Jānis Galzons

Foto
Dzimšanas gads: 1954
Izglītība: Augstākā
Latvijas Valsts Mākslas Akadēmija
Amats: Rūjienas mākslas skolas direktors
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 29289580

Madars Zariņš

Foto
Dzimšanas gads: 1971
Izglītība: Augstākā
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Komercdarbība un uzņēmuma vadība
Amats: Ziemeļvidzemes virsmežniecība, vecākais inspektors
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 29101956

Dairis Šmits

Foto
Dzimšanas gads: 1968
Izglītība: 23 PPTV
Amats: SIA "Helda", ražošanas daļas vadītājs
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 29494779

Dana Alpeusa

Foto
Dzimšanas gads: 1987
Izglītība: Vidzemes augstskola
Amats: VSAC "Vidzeme", iepirkuma speciāliste
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 28627467

Agnese Reuta

Foto
Dzimšanas gads: 1972
Izglītība: Augstākā
Rīgas 5.medicīnas skola 1990
Biznesa augstskola Turība 2008
Amats: VSAC Vidzemes filiāle Rūja - sektora Veselības aprūpe vadītāja
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 26512274

Edgars Bārens

Foto
Dzimšanas gads:
Izglītība:

Amats:
E-pasts:
Tālrunis:

Inguna Ločmele

Foto
Dzimšanas gads:
Izglītība:

Amats:
E-pasts:
Tālrunis:

Inese Vīksna

Dzimšanas gads: 1953
Izglītība: Latvijas Valsts universitāte Profesionālais maģistra grāds finansu un kredīta specialitātē (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija)
LPMC: "Pašvaldības darba vadība un administrēšana"
Amats: Vidzemes augstskolas Padomnieku konventa locekle
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 29484968

Aiga Siliņa

Foto
Dzimšanas gads: 1989
Izglītība: Augstākā
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Amats: Rūjienas vidusskola, pedagogs
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 20212735

Mārtiņš Līdums

Foto
Dzimšanas gads: 1978
Izglītība: Augstākā
Amats: Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra "Meža pētīšanas stacija", direktors
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 29169976