Rūjiena.lv

Rūjienas novada pašvaldība aicina pieteikties Nekustamā īpašuma nodaļas traktora vadītāja, transporta strādnieka amatam uz noteiktu laiku

2021-02-01

Galvenie darba pienākumi:

  • Vadīt traktortehniku, ievērojot traktoru ekspluatācijas un apkopes noteikumus;
  • Veikt dažāda rakstura saimnieciskos darbus pašvaldībai piederošā teritorijā (infrastruktūras labošanas, transportēšanas un citus ar amata pienākumiem saistītus darbus);
  • Sagatavot, uzturēt traktortehniku un tā aprīkojumu tehniskā kārtībā;

Prasības kandidātiem:

  • Pamata, vidējā vispārējā vai profesionālā izglītība
  • Spēja pastāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi;
  • Traktortehnikas vadīšanas apliecība;

Piedāvājam:

  • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
  • Labus darba apstākļus;
  • Profesionālās pilnveidošanās iespējas;
  • Darba algu EUR 736.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas

CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt Rūjienas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, nosūtot pa pastu Rūjienas novada pašvaldībai, adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 vai nosūtīt uz [email protected] ar norādi „Nekustamā īpašuma nodaļas traktora vadītāja, transporta strādnieka amatam” līdz 2021.gada 8.februārim plkst.12:00. Tālrunis papildu informācijai: 25662217.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rūjienas novada pašvaldība informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rūjienas novada pašvaldība. Adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, LV-4240; tālrunis: 64216070; elektroniskā pasta adrese: [email protected];

2) personas datu aizsardzības speciālists: Datu aizsardzības speciāliste Dagnija Baldiņa, tālrunis 29419666; elektroniskā pasta adrese: [email protected]

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi [email protected].