Rūjiena.lv

Rūjienas novada pašvaldība aicina pieteikties Sociālā aprūpētāja amatam uz nenoteiktu laiku

2021-02-04

2021-02-03

Galvenie darba pienākumi:

  • Noteikt klienta sociālās aprūpes veidus, sociālo aprūpes līmeni, pašaprūpes spēju līmeni, sākotnējās funkcionālās spējas;
  • Kopā ar klientu noteikt sociālās aprūpes mērķus, respektējot klientu intereses un vajadzības;
  • Regulāri sekot līdzi klienta pašaprūpes spēju dinamikai un pilnveidot sociālo aprūpes plānu atbilstoši klientu vajadzībām;
  • Veikt sociālās aprūpes procesa dokumentēšanu atbilstoši īstenotajām darbībām.

Prasības kandidātiem:

  • 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un sociālā aprūpētāja kvalifikācija;
  • Vēlama pieredze darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem

 

Piedāvājam:

  • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
  • Labus darba apstākļus;
  • Profesionālās pilnveidošanās iespējas;
  • Darba algu EUR 602.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas

CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam nosūtot pa pastu Rūjienas novada pašvaldība Sociālās aprūpes centrs “Lode”, adrese: “Liepkalni”, Lode, Lodes pagasts, Rūjienas novads, LV-4248 vai nosūtīt uz [email protected] ar norādi „Sociālā aprūpētāja amatam” līdz 2021.gada 26.februārim plkst.12:00. Tālrunis papildu informācijai: 22018376.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rūjienas novada pašvaldība informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rūjienas novada pašvaldība. Adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, LV-4240; tālrunis: 64216070; elektroniskā pasta adrese: [email protected];

2) personas datu aizsardzības speciālists: Datu aizsardzības speciāliste Viktorija Gulbe, tālrunis 29419666; elektroniskā pasta adrese: [email protected]gmail.com

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi [email protected].