Rūjiena.lv

LLU un ZAAO noslēdz sadarbības līgumu

2017-01-25

Foto
23. janvārī reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC “Daibe”) viesojās Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) rektore Irina Pilvere un pārstāvji no Vides un būvzinātņu un Meža fakultātēm. Viesi iepazinās ar RAAC “Daibe” moderno infrastruktūru un plānotajiem projektiem, kuros LLU mācībspēki un studenti aicināti iesaistīties.


Tikšanās laikā LLU rektore Irina Pilvere un SIA ZAAO (ZAAO) prokūrists Ģirts Kuplais parakstīja savstarpēju sadarbības līgumu, kas paredz aktīvu iesaisti sabiedrības izglītošanā vides jautājumos, zinātniskās un materiālas bāzes izmantošanu pētniecībā, kopīgu projektu izstrādāšanu un daudzveidīgu kompetenču attīstību.

 “Priecājamies katru reizi, kad uzņēmēji ir novērtējuši mūsu kā universitātes kompetenci un aicina sadarboties gan izglītības, gan zinātnes jomās, un esam pateicīgi ZAAO par iniciatīvu līguma slēgšanā. Uzņēmums ir veicis lielu darbu, lai veiktu ietekmes uz vidi samazināšanu, un rūpējas par citu sabiedrības pārstāvju ekoloģiski un sociāli atbildīgu rīcību, piedāvājot atkritumu šķirošanas konteinerus, videi kaitīgo produktu savākšanu bez maksas un veicinot jauniešu izglītošanu vides jautājumos. Apliecinājums tam ir izstrādes stadijā esošās dabas takas, kurās viesojāmies vizītes laikā. LLU Meža un Vides un būvzinātņu fakultātes zinātnieki ir uzkrājuši zināšanas meža apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības jomās, līdz ar to jau šobrīd pārrunājām aktivitātes, kurās aicināsim piedalīties jauniešus un kuras īstenosim tuvāko mēnešu laikā,” stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

Līdz šim LLU jau īstenojusi sadarbību ar ZAAO studentu prakšu laikā, kad studiju programmas “Vide un ūdenssaimniecība” studējošie devās mācību ekskursijās uz RAAC “Daibe”.