Rūjiena.lv

Veidlapas

Lejupielādei pieejamās Rūjienas novada pašvaldības iesniegumu viedlapas:

Nosaukums
Saite
Iesniegums pašvaldībai (fiziska persona)
Iesniegums pašvaldībai (juridiska persona)
Ielu tirdzniecība (fiziska persona)
Ielu tirdzniecība (juridiska persona)
Ielu tirdzniecība (tirdzniecības organizators)
Iesniegums par dzīvesvietas anulēšanu
Dzīvesvietas deklarācija