Rūjiena.lv

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumu cenrādis:

Nr. p. K.

Pakalpojuma veids

Cena EUR bez PVN

Rūjienas kultūras nams

1

Kultūras nama 2 stāvs

2013.gada 10.oktobrī prot.Nr. 13,10§

1.1.

Izklaidējoša rakstura pasākumu organizēšanai 1 stunda

23.52

1.2.

Lekcijas, informatīvie pasākumi, mācības 1 stumnda

11.76

2

Kultūras nama 1. Stāva telpas, lekciju (mazā) zāle

2013.gada 10.oktobrī prot.Nr. 13,10§

2.1.

Rūpniecisko preču tirdzniecībai, informatīviem pasākumiem, lekcijām 1 diena

35.28

2.2.

Rūpniecisko preču tirdzniecībai, informatīviem pasākumiem, lekcijām 1 stunda

11.76

3

Kultūras nama 1. stāva telpas, foajē zāle

2013.gada 10.oktobrī prot.Nr. 13,10§

3.1

Informatīviem pasākumiem 1 diena

29.40

3.2.

Rūpniecisko preču tirdzniecībai, informatīviem pasākumiem, lekcijām 1 stunda

9.83

2015.gada 19.februārī prot.Nr. 2,29§

4

Kultūras nama lielā zāle:

2013.gada 10.oktobrī prot.Nr. 13,10§

4.1.

Interešu maksas pulciņiem viena nodarbības stunda

5.88

4.2.

uzņēmumiem viens pasākums

117.59

4.3.

uzņēmumiem viena stunda

35.28

4.4.

Sabiedriskām organizācijām, biedrībām par pirmo stundu

35.28

4.5.

Sabiedriskām organizācijām, biedrībām par katru nākamo stundu

11.76

5

Kultūras nama aktiertelpa

2015.gada 19.februārī prot.Nr. 2,29§

5.1.

Rūpniecisko preču tirdzniecībai, informatīviem pasākumiem, lekcijām 1 stunda

5.61

Lodes kultūras nams

1

Zāles noma 1 stunda

2.81

2014. gada 20.novembrī prot.Nr.11,1§

Ipiķu kultūras centrs

1

Zāles noma 1 stunda

1.81

2014. gada 18.oktobrī prot.Nr. 12,8§

Multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs

1

Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (Upes ielā 9, Rūjienā) 3. Stāva telpu nomas maksa par vienu stundu

2013.gada 10.oktobrī prot.Nr. 13,10§

1.1

Izklaidējoša rakstura pasākumu organizēšanai

23.52

1.2.

Lekcijām, informatīviem pasākumiem, mācībām

11.76

1.3.

Naktsmītne 1 nakts 1 personai

6.35

2

Telpas 26.6 m2 noma Skolas ielā 8 1 stunda

0.98

2016.gada 22.decembrī prot. Nr. 12,4§

3.

Naktsmītnes brīvprātīgā darba jauniešu programmai Erasmus + mēnesī

130.00 t. sk. PVN

2016.gada 22.decembrī prot. Nr. 12,3§

Rūjienas Tautskola

1

Pašvaldības Taut skolā (Skolas ielā 8, Rūjienā)

2015.gada 22.oktobrī prot.Nr. 9,6§

1.1.

Telpu noma (Saimes istaba) 1 stunda

0.75

1.2.

Telpu noma (Nodarbību telpa) 1 stunda

1.00

1.3.

Telpu noma (Zāle) 1 stunda

1.12