Rūjiena.lv

Nolikumi

Iestāžu nolikumi

Nosaukums

Saite

Rūjienas novada pašvaldības nolikums

Lejupielādēt PDF

Rūjienas novada pašvaldības struktūra

Lejupielādēt PDF

Rūjienas novada pašvaldības policijas nolikums

Lejupielādēt PDF

Noteikumi

Nosaukums

Saite

Tirgus izpētes kārtība Rūjienas novada pašvaldībā (Ar grozījumiem, kas izdarīti saskaņā ar Rūjienas novada domes 19.12.2019. lēmumu)

Lejupielādēt

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtība Rūjienas novada pašvaldībā

Lejupielādēt

Rūjienas pilsētas publiskās slidotavas kārtības noteikumi

Lejupielādēt

Kārtība, kādā Rūjienas vidusskolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un mācību procesa organizēšana

Lejupielādēt