Rūjiena.lv
Pakalpojuma sniedzējs Kontakti Transportlīdzekļa marka Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr. Transportlīdzekļa tvertnes tilpums m3 Reģistrēts pakalpojumu sniegšanai Rūjienas novada teritorijā Piezīmes
PSIA “Rūjienas siltums” Tālr.: 64263009; 28310604
[email protected]
mājas lapas adrese www.rujienassiltums.lv
Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV4240
MERCEDES BENZ 1017 JP 1005 4 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs

    Pamats:
  • 1. Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu";
  • 2. Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada 20.jūnija noteikumi NR. 5 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rūjienas novadā" [lasīt saistošos noteikumus].