Rūjiena.lv

Sociālās aprūpes centrs "Lode"

Uzņemšana

Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka:

 • 1. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, atrodams šeit
 • 2. Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu, atrodami šeit.

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • pase;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments (ja ir);
 • VSAA izziņa par faktiski izmaksātajām pensiju (atlīdzību) pabalstu summām;
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu ar norādītu papildus adresi - SAC "Lode": "Liepkalni", Lode, Lodes pagasts, Rūjienas novads, LV-4248 ;
 • medicīniskā izziņa (U27 forma) par personas veselības stāvokli, norādot medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību, norādot ārstēšanai nozīmētos medikamentus;
 • BAK analīze un plaušu RTG;
 • lēmums par pakalpojuma nepieciešamību un kas sedz starpību starp 85% pensiju, ieskaitot piemaksu pie pensijas, un noteikto uzturmaksu;
 • iesniegums;
 • psihiatra atzinums (ja ir garīga saslimšana).
 • Novērtēšanas karte (protokols) klientam ar garīga rakstura traucējumiem
 • Novērtēšanas karte (protokols) un fizisko un garīgo spēju izvērtēšanas un aprūpes līmeņa noteikšanas kritēriji klientam ar funkcionāliem traucējumiem

Dokumentu paraugi