Rūjiena.lv

Sociālās aprūpes centrs "Lode"

SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "LODE"

Reģ. Nr. 90009153588

"Liepkalni", Lodes pagasts, Rūjienas novads, LV-4248

E-pasts: [email protected]

Kontakti

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Direktors Ginta Putna 64234046
22018376
[email protected]
[email protected]
Lietvede Ilga Bērziņa 64219009; FAX: 64234152 [email protected]
Sociālais darbinieks Olga Krivuca 64219016; 28600341 [email protected]
Sociālais rehabilitētājs Saiva Virse 64219902; 28615917 [email protected]
Sociālā aprūpētāja 64219902
Ārstniecības personas Olga Proščenkova
Inārs Zirnis
Inga Ieviņa
64219902 [email protected]
[email protected]
[email protected]

Darba laiks

Darba dienās no 8.30-12.00 un no 12.30-17.00

Apmeklētāju pieņemšana
Adrese: "Pīlādzīši", Lode, Lodes pag., Rūjienas novads, LV-4248
Direktore
Ginta Putna
Tālr: 64234046
Otrdien
10.00 - 11.00
Ceturtdien
13.00 - 14.00
Sociālā darbiniece
Olga Krivuca
Tālr: 64219016
Pirmdien
10.00 - 11.00
Trešdien
13.00 - 14.00

Rekvizīti:

Rūjienas novada pašvaldība
Reģ. Nr.: 90009115162
Jur.adr.: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240
Konts: LV10HABA0551026304394