Rūjiena.lv
TIC

Information • Routes • Guides • Maps

Rūjiena, Upes iela 7; phone: +371 64263278, +371 22002268; e-mail: [email protected]
Šī mājas lapas lapa ir sagatavota ar Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas "Pārrobežu sadarbība" projekta "Mazpilsētu zaļās vides apsaimniekošana un tūrisma attīstība Latvijas-Igaunijas pierobežā" (Nr.8-29/LV0017/04) atbalstu. Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansējums projektam ir 311 366 EUR (218 828 LVL).